Over Annet

Even voorstellen

Mijn naam is Annet Brouwer. Ik woon samen met mijn man en twee honden in een buitengebied, in het kleine dorpje Hurwenen. Vanaf 2008 ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in natuurgeneeswijzen, wat in 2015 leidde tot de start van mijn praktijk in coaching en healing. Ik heb een boek geschreven “Een gift uit Avalon – over contact met overleden dierbaren”, dat in 2022 is uitgekomen.

Coach en healer

Ik werk vanuit het uitgangspunt dat we zoveel meer zijn dan ons fysieke lichaam. We hebben ook een mentaal lichaam (onze gedachten en emoties) en een zielslichaam. En we zijn als mens verbonden met iets groters. Dat laatste zou je het spirituele lichaam kunnen noemen. Deze lichamen beïnvloeden elkaar. Zo kan ziekte leiden tot negatieve gedachten, neerslachtigheid en een gevoel dat je met je ziel onder je arm loopt. Andersom kan een zingevend, bezield, leven bijdragen aan positieve gedachten en een gezond gestel. Evenzo kan spiritualiteit, je verbonden voelen met iets dat groter is dan jezelf, met onzichtbare krachten en hetgeen voorbij gaat aan het beredeneerbare, enorm bijdragen aan je geluksgevoel. Ik ben ervan overtuigd dat als we niet voor alle dimensies van ons ‘zijn’ aandacht hebben, we op den duur uit balans raken. Dat betekent eveneens dat er in ons (leven) een goede balans moet zijn tussen denken en voelen, verklaren en ervaren, de kennis van het hoofd en het weten van het hart, bezig zijn en weer opladen, gerichtheid op de uiterlijke wereld en gerichtheid op onze binnenwereld, het zelf doen en hulp vragen aan onze onzichtbare beschermers. In feite een balans tussen het stoffelijke en het onstoffelijke.

Ik ben thuisgekomen bij mezelf

Dit staat er nu misschien wel stellig, maar bij mij is daar een proces van vele jaren aan vooraf gegaan. Ik maakte lange dagen als organisatieadviseur en manager in de zorg. Ik was een doener en planner en had een geloof in de maakbaarheid van het leven. Mijn adagium was: eerst zien en dan geloven. Ofwel: ik moet het kunnen beredeneren en verklaren. Voor mij was de wereld van alledag de enige realiteit. Het spirituele had nagenoeg geen plaats in mijn leven, op een incidenteel gesprek na over de zin van ons bestaan. En toen was daar op enig moment een impuls dat dit het niet was. Een niet te negeren gevoel, waar ik simpelweg gehoor aan moest geven. Ik heb mijn baan opgezegd en luisterde vanaf dat moment steeds vaker naar de boodschappen van mijn hart. Wat volgde was een mooie ontdekkingstocht over mezelf, mijn ware pad, mijn mens- en wereldbeeld en de geestelijke dimensie. Niet alleen mijn bewustzijn groeide, ook mijn waarnemingsvermogen. Ik heb mogen ontdekken dat ik in die geestelijke dimensie ‘van alles’ kan voelen, zien en horen, ook al lijkt die dimensie ogenschijnlijk leeg en onzichtbaar. In begin was dat onwennig en riep het veel vragen op. Tegenwoordig kan ik zeggen dat het zien voorbij het alledaagse mijn leven (heeft) verrijkt. Ik voel me gedragen en gesteund door ‘het grotere’ waar ik deel van uitmaak. Hulp aan spirit gevraagd, wordt gegeven. Ik voel me erg aangetrokken tot de Universele Wetten en de eeuwenoude kennis die vervat zit in het oerchristendom, de sjamaanse traditie uit de Andes en Amazone en de Onsterfelijke Meesters uit de Himalaya. Door daarover te lezen én door directe (mystieke) ervaringen heb ik nu een geheel ander mens- en wereldbeeld dan voorheen en geniet ik van een andere balans tussen hoofd en hart en tussen het stoffelijke en het onstoffelijke. Ik ben thuisgekomen bij mezelf! Tegelijkertijd weet ik ook dat mijn ontdekkingsreis zeker nog niet ten einde is.


Auteur van Een gift uit Avalon

Op 8 april 2022 is mijn boek uitgekomen: Een gift uit Avalon – over contact met overleden dierbaren. In dit boek staan persoonlijke verhalen van 125 nabestaanden die in het dagelijks leven werden verrast door een onverwachts teken van een overleden dierbare. Het zijn allemaal bijzondere, troostrijke en unieke verhalen en ik voel me dan ook bevoorrecht dat deze mensen hun (vaak geheim gehouden) belevingen met mij wilden delen. Na publicatie kwamen er veel mensen op mijn pad die ook graag hun ervaringen op dit vlak wilden delen. Zo heb ik mogen ervaren dat dit fenomeen vaker voorkomt dan we mogelijk denken: studies schatten in dat zeker 25 tot 40 procent van de mensen een dergelijke ervaring heeft en dat dit percentage bij liefdespartners nog vele malen hoger ligt. Desondanks hebben we het er niet over. Dat vind ik jammer, want het kunnen zeer betekenisvolle ervaringen zijn, waar mensen steun, troost en raadgeving aan ontlenen.

Opleidingen

 • Medische Basiskennis en psychosociale basiskennis;
 • Arbeids- en organisatiepsychologie;
 • School voor coaching;
 • Intuïtieve ontwikkeling;
 • Reiki, Therapeutic Touch en Quantum Touch, over het doorgeven van energie, het in balans brengen van het energieveld en het activeren van de energiestroom om zodoende het zelfherstellend vermogen te stimuleren;
 • Quantum Allergy, over het testen op allergieën en verstoringen en het resetten van het lichaam;
 • Zelfgenezing met behulp van je mind, Bio-logische wetten en Quantum Self Created Health, over de invloed van gedachten op je fysieke gezondheid;
 • Aura- en chakrahealing, over het schonen van het energieveld van ballast en blokkades waardoor ruimte gecreëerd wordt voor een lichter leven;
 • Sjamanisme en channeling, over technieken van het core-sjamanisme om contact te maken met het onderbewuste en de hulp van de geesteswereld;
 • Munay-Ki, Rite of the Womb en Nusta Karpay, eeuwenoude inwijdingen van de sjamanen uit de Andes en Amazone;
 • Heling met spiritueel licht, over het gebruik van licht en klank om heling te bewerkstelligen.

Verbindt je met iets ‘groters’ en je spirituele aard

Betekenis van Farus

Farus komt uit het Latijn en betekent vuurtoren (in het Grieks Pharus of Pharos). De oudste vuurtoren ter wereld heette Pharos, in latere tijd gespeld als Pharus.

Een vuurtoren belicht zijn omgeving, waardoor de kapitein de volledige omgeving ziet, ook de dingen die eerst in het donker waren. Op basis hiervan kan de kapitein zijn koers bepalen. Net als een vuurtoren schijn ik mijn licht op de verschillende aspecten van jouw situatie, dus ook aspecten die nog in je onderbewustzijn zijn, die je nog niet bekeken had. Ik geef je dus meer inzicht in je situatie en mogelijke veroorzakers van ervaren onbalans. Dit doe ik zonder oordeel. Hopelijk helpt dit completere beeld jou om keuzes te maken voor een betere balans. Uiteraard kan ik je daarbij advies geven, maar ik ga altijd uit van je eigen kracht: de kracht van jouw eigen wijsheid, intuïtie en zelfgenezend vermogen.

beeldmerk farus 2024

Het logo van mijn praktijk is het Oog van Horus en komt uit het oude Egypte. Het Oog van Horus werd in vroeger tijden gebruikt voor het herstel van ziekte en ongemak. Het staat daarmee symbool voor healing en voorspoed. Het geeft beschermende kracht. Het oog symboliseert tevens innerlijke wijsheid, het helder zien, het zien voorbij de uiterlijke manifestatie.